Enzo Jannacci: Vengo anch’io. No, tu no (testo canzone)

Artista: Enzo Jannacci
Album: Vengo anch’io. No, tu no (1968)
Canzone: Vengo anch’io. No, tu no

Vengo anch’io. No, tu no

Continua a leggere Enzo Jannacci: Vengo anch’io. No, tu no (testo canzone)